Infopäev toimus hotell Euroopa konverentsi saalis ja Lennuameti eestvedamisel said veel lisaks oma ettekande teha:

Eesti Lennuakadeemia (Anu Vare)
Lennuliiklusteeninduse AS (Üllar Salumäe)
Kuressaare, Kärdla ja Pärnu lennuinfotsoonid (Priit Panksepp, Eneli Seenemaa)
Tartu lähi ja lähenemisala CTR/TMA (Marika Kisand)
NOTAM (Kea Toi, Lennuamet)
Kaitseväe poolt kasutatav õhuruum (Reet Stamm, Õhuvägi)

Peamiselt keskenduti infopäeval ohutuma lennuliikluse tagamisele ja vahetati vastastikuliselt mõtteid nii mehitamata õhusõidukite käitajate kui ka erinevate ametkondade vahel.
Kahtlemata on UAV´d (unmanned aerial vehicle) ehk mehitamata õhusõidukid, üks kiiremini arenevaid mudelismi osi – teisalt, on leitud UAV´dele ka tööstustes palju rakendust ning lennud
muutuvad kindlasti sagedamaks. Ühiselt mõistetavaks pidasime, et iga mehitamata õhusõiduki käitaja peab arvestama instrumentaallendude olulisemat tähtsust õhuruumis ja sellest lähtuvalt tuleb kinni pidada reeglitest -/ määrustest.

Lennuameti infopäeva materjalid
Pildil nn “kikilips” – Tartu õhuruumi lähenemisala lennukitele.
Tartu_CTR_TMA_141014_Page_04

Related Posts